Uitnodiging: "Een licht op visie"

of 4

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
4 pages
0 downs
13 views
Share
Description
Please join us on May 27-28 and June 06-07 for a series of conferences about Public Lighting where I'm invited as the keynote speaker. The event is organized by EANDIS in Gent, Kortrijk, Mechelen and Turnhout - Belgium
Transcript
 • 1. Gent Maandag 27 mei 2013 Kortrijk Dinsdag 28 mei 2013Mechelen Donderdag 6 juni 2013Turnhout Vrijdag 7 juni 2013Een licht op visieThemadagBeleid in Openbare Verlichtingvandaag en morgenUitnodigingEandis is door de Europese Commissie erkend binnen hetGreenLight-project rond energie-efficiëntie.
 • 2. Een licht op visieThemadagBeleid in Openbare Verlichtingvandaag en morgenGastsprekerSusanna Antico,lichtdesignertrends uitdagingen innovaties belang aandeelmeerjarenbegroting energiebesparing kostenreductieveiligheid optimaal garanderen aantrekkingskrachtgemeente verhogen langetermijnbeleidopenbare verlichting lichtdesigntotaaloplossingen energiezuinig Masterplantechnologie toekomst intelligentestraatverlichting duurzaam innovatiesdemonstratie proefprojectenProgramma9u00-9u30 Inleiding• Uw openbare verlichting is belangrijk• Welke totaaloplossingen biedt Eandis? Van Masterplan tot feestverlichting.• Hoe besparen met openbare verlichting?9u30-10u15 Openbare verlichting en lichtdesign• Kiezen voor een mooi en duurzaam lichtdesign, gastspreker Susanna Antico, lichtdesigner• Getuigenis vanuit een concrete realisatie10u15-10u30 Masterplan openbare verlichting in de praktijk• Gemeente aan het woord: Wuustwezel / Aalter10u30-11u00 Pauze11u00-11u45 Nieuwe technologie en trends• Wat is haalbaar en wat leren ons de proefprojecten?• Haal de toekomst in huis: LED, intelligente straatverlichting ...11u45-12u30 Aanbod Energiebesparende Acties 2013‘Samen gaan we voor energiezuinige openbare verlichting’12u30-13u30 WandelbuffetDoorlopend: demonstratie innovaties in openbare verlichtingMandatarissen en gemeentelijke medewerkers zijn de beleidsmakers endrijvende kracht achter een kwaliteitsvolle en duurzame openbare verlichting.Als specialist openbare verlichting heeft Eandis een programma samengestelddat een totaalbeeld wil schetsen van een doeltreffend beleid voor openbareverlichting, vandaag en morgen.Wij nodigen u hier graag op uit.Maandag 27 mei 2013 Gent, Kinepolis, Ter Platen 12Dinsdag 28 mei 2013 Kortrijk, Kinepolis, President Kennedylaan 100-ADonderdag 6 juni 2013 Mechelen, Utopolis, Spuibeekstraat 5Vrijdag 7 juni 2013 Turnhout, Utopolis, Graatakker 99Gelieve uw aanwezigheid vóór 17 mei te bevestigen• via e-mail: energiediensten@eandis.be• via bijgevoegde antwoordkaart: faxen naar 09 263 89 36of terugsturen
 • 3. AAntwoordkaart❏ Ja, ik neem deel aan de themadag: Maandag 27 mei 2013 Gent, Kinepolis, Ter Platen 12 Dinsdag 28 mei 2013 Kortrijk, Kinepolis, President Kennedylaan 100-A Donderdag 6 juni 2013 Mechelen, Utopolis, Spuibeekstraat 5 Vrijdag 7 juni 2013 Turnhout, Utopolis, Graatakker 99❏ met aansluitend wandelbuffet ❏ zonder aansluitend wandelbuffetGemeente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Functie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tel / Gsm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _komt samen met volgende collega’s:Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Functie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Functie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Functie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inschrijven kan tot en met 17 mei 2013.Bevestig bij voorkeur per mail via energiediensten@eandis.be, of fax deze antwoordkaart naar 09 263 89 36,of stuur ze terug vóór 17 mei 2013.
 • 4. EandisEnergiedienstenDA 852-992-29090 Melle
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks